برچسب: جزا

 
+

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

+

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

+

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق