برچسب: واردکنندگان

 
+

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی       واحد گرمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش: خصوصی عنوان: مطالعه تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده استاد راهنما دكتر رحيم وكيل زاده